Kupa Község Önkormányzata
Tel: (06-46) 454-202
info@kupakozseg.hu
Kupa község szennyvíz csatornázása és tisztítása

► módosítva: 2020.02.20


A projekt bemutatása

► módosítva: 2020.02.20

A beruházással érintett terület Kupa Község belterülete. A községben közüzemi csatornahálózat nincs.

Kupán a keletkezett szennyvíziszap  elszállítása szippantó autóval történik, a szennyvíziszap befogadója a szikszói SZATEV.  

A projekt a település 85 ingatlanjából 78-at érint és 92 %-os arányú csatornázottságot biztosít. 

Kupa község teljeskörű csatornázását a pályázati konstrukció pénzügyi keretei nem teszik lehetővé. A projekt  műszaki tartalma a maximálisan felhasználható forráshoz igazodik. 

A szennyvíztisztító berendezés kapacitása úgy került megtervezésre, hogy a község teljes jövőbeni csatornázottsága esetén is képes legyen a megnövekedett szennyvízmennyiség hatékony és biztonságos tisztítására. 

A szennyvízmennyiség tisztítását 2 db 6,8 m3/d kapacitású szennyvíztisztító berendezéssel kerül megoldásra  – megoldva ezzel  hosszú távon is a keletkező szennyvízmennyiség tisztítását. A terepviszonyokból adódóan a csatornahálózat döntően gravitációs kialakítású, valamennyi belterületi ingatlan rákötése biztosított. A csatornahálózat elválasztó rendszerű. 

A gravitációs gyűjtő és főgyűjtő csatornákat DN 200 KG PVC csatornacsövekből tervezték. 

A házi bekötések DN 150 KG PVC csövekből épülnek bekötő idomok segítségével.

 A nyomóvezetéket D63, ill. D90 KPE csőből tervezték. A nyomvonal tervezésénél

az ingatlanok rákötési lehetőségein, valamint a geodetikus viszonyokon túl figyelembe vették a meglévő közművek vízszintes és magassági vonalvezetését, a vízfolyások adottságait is. 

A csatornahálózat minimális lejtése 3 %.

Házi emelő: 18 db

Házi bekötés DN 150 KG PVC: 480 m

Szennyvíztisztító: 1 db

A szennyvíztisztító kisberendezés biológiai tisztításon alapszik, nagy hatásfokú tisztást biztosít, hosszú élettartamú, üzemvitele csendes és szagtalan, kezelése egyszerű és üzembiztos. Műszaki színvonalnak  megfelel az EU direktíváknak, kielégítik az ide vonatkozó hatályos jogszabályokat. A szennyvíztisztító kisberendezést a 123. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra tervezik elhelyezni. A tisztított szennyvíz befogadója a Vadász-patak. 

A technológia alapját egy biológiai reaktor képezi, mely a szennyvíztisztítási folyamatokat egy medencében egyesíti és anaerob, anoxikus eleveniszapos térrel rendelkezik, ennek megfelelően biológiai többletfoszfor eltávolítása, nitrifikációra, denitrifikációra és a szerves anyag eltávolítására egyaránt alkalmas. A keletkező szennyvíziszap visszatartását utóépület végzi. A projekt által megvalósult szennyvízcsatorna hálózat hossza 1930 fm. 

Átfogó cél a belterület mentesítése a tisztítatlan szennyvizek és települési folyékony hulladékok által okozott károk környezetszennyező, egészségkárosító hatásainak csökkentése, megszüntetése, ill. az országon belüli közmű ellátottsági különbségek kiegyenlítésének elősegítése. 

Kiemelt cél a településen összegyűjtött szennyvizek igényeknek megfelelő kommunális szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, a keletkező szennyvíz elvezetése és tisztítása. A projekt társadalmi hasznossága a környezetterhelés csökkentésével, a lakosság életminőségének javításával biztosított. 

Távlati cél az infrasturktúra  kiépítésével vállalkozások letelepedésének ösztönzése, a népességmegtartó képesség javítása. A projekt közvetlen célcsoportja a település lakossága, intézményei vállalkozásai. Közvetett célcsoport a településre érkező turisták, betelepülő/betelepülni szándékozó vállalkozások. 


A beruházással kapcsolatos események, hírek

► módosítva: 2020.02.20
 • 2012. június 20. Kivitelezési szerződés aláírása

 • 2012. június 20. Munka terület átadása

 • 2012. július 05. 13,00 Nyitórendezvény, Sajtótájékoztatóval


Fotógaléria

► módosítva: 2020.02.20

Megtekinthető fotógalériák:

Nyitórendezvény, Sajtótájékoztatóval | ► Munka terület átadás | Kivitelezési szerződés aláírás | Kivitelezési munka
Pályázati adatok

► módosítva: 2020.02.20

Projekt megnevezése: 

 • „Kupa község szennyvízcsatornázása és tisztítása”

Kedvezményezett megnevezése:

 • Kupa Község Önkormányzata

Azonosító:

 • ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0022

A projekt elszámolható költsége:

 • 63 440 000 Ft

Támogatás összege:

 • 60 000 000 Ft

Támogatás mértéke:

 • 94, 577554 %

 

A beruházásban résztvevő hatóságok és cégek:

Irányító hatóság:

 • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
  1077 Budapest, Wesselényi u. 20.22.
  www.nfu.hu

Közreműködő szervezet:

 • NORDA Észak-Mayarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
  3525 Miskolc, Széchenyi István u. 107. 
  Tel: 46/ /504-460
  Fax.: 46/561-389
  www.norda.hu 

Projektgazda:

 • Kupa Község Önkormányzata
  3813 Kupa, Rákóczi út 3.
  Tel: 46/ 454-202
  E-mail: info@kupakozseg.hu
  Bakó László - polgármester

Megvalósíthatósági tanulmány készítője:

Projektmenedzsment feladatok ellátása:

 • Nord Tender Kft.
  3530 Miskolc, Kossuth u. 3. 2/1.
  Tel: 46/508-062,  Tel/Fax: 46/508-063
  E-mail: iroda@nordtender.hu
  www.nordtender.hu
  Kiss Ildikó - vezető pályázati referens

Kivitelezési Terv:

 • Prizma Mérnöki Iroda (Pozsgai István)
  3530 Miskolc, Avasalja u. 72.
  Tel:

Kivitelező:

 • Podráczki és Társa”
  Kereskedelmi Építőipari és Szolgáltató Kft
  Podráczki Tibor
  3849 Forró, Fő út 65.
  06/30/239-32-60
  E-mail: podraczki@freemail.hu

PR-feladatok:

 • Cs-K STANDBAU Kft.
  3530 Miskolc, Mindszent tér l.
  Tel./fax: 46/322-367
  Csonka Gyula
  mobil: 06/30/9458-672
  E-mail: standabau@cs-k.hu
  www.cs-k.hu


Hírek, események
   

Kiemelt projektek
   

Kiemelt partnereink
 

 


 

CÍMLAP | ÖNKORMÁNYZAT | KUPA BEMUTATÁSA | ► PÁLYÁZATOK | GALÉRIA | ELÉRHETŐSÉG